Warunki odbioru powłok malarskich

 1. Wygląd powłoki ocenia się na powierzchni istotnie ważnej, która powinna być uzgodniona z Klientem. Nie włącza się do powierzchni istotnej krawędzi, wgłębień i powierzchni wewnętrznej. Powłoka na powierzchni istotnej nie może mieć żadnych rys sięgających aż do metalu podłoża. Kiedy powierzchnia istotna oglądana jest pod kątem 60° nie mogą być widoczne z odległości 3m następujące wady: nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, wtrącenia, kratery, matowe plamy, pory, wgłębienia, zadrapania. Powłoka musi mieć równomierny kolor i połysk. Kryteria te muszą być spełnione przy następujących warunkach oceny:
  •dla elementów używanych na zewnątrz: oglądane z odległości 5 m.
  •dla elementów używanych wewnątrz: oglądane z odległości 3 m
  Uwaga: Nadlewy i nierówności faliste na powierzchni ocynkowanej są traktowane jako naturalna konsekwencja cynkowania, dlatego nie stanowią wady powierzchni pomalowanej.
 2.  Kolory według palety RAL powinny być zgodne z tablicą K7. Kolory specjalne i wygląd farb strukturalnych powinien być zgodny z próbnikiem wymalowania ustalonym z klientem.
 3.  Określenie połysku: „mat, półmat, satyna, półpołysk, połysk” są orientacyjnymi nazwami i stanowią tylko podstawę do ustaleń z Klientem. Jeżeli istotny jest połysk to powinno to zostać ustalone z malarnią zgodnie z ISO 2813. Dla jednego zlecenia dopuszczalne odchylenia w połysku +/- 10 jednostek (ISO 2813, kąt padania światła 60°).
 4. Grubość powłoki powinna być mierzona w 5 obszarach pomiarowych. Dla farb proszkowych nie powinna być mniejsza niż:
  •60μm – dla elementów używanych na zewnątrz
  •50μm – dla elementów używanych wewnątrz
 5.  Przyczepność powłoki musi spełniać wymagania normy EN ISO 2409. Kryterium stanowi pomiar metodą siatki nacięć krzyżowych, odległość między nożami 2 mm. Rezultat musi być 0.